• Zbelovo 49 b, 3215 Loče
  • +386 3 757 28 30
  • info@ko-lovec.si

Parkomati

 

Za plačilo parkirnine, v vseh letnih časih in vremenskih razmerah poskrbijo naša ohišja za parkomate.

 Parkomati