• Zbelovo 49 b, 3215 Loče
  • 03 757 28 30
  • pkovse@ko-lovec.si