• Zbelovo 49 b, 3215 Loče
  • 03 757 28 30
  • info@ko-lovec.si

Zgodovina

 

Začetki podjetja KO-LOVEC d.o.o. segajo v leto 1988. Ustanovitelj in začetnik samostojne obrti na današnji lokaciji je bil sedanji lastnik in prokurist Lovec Ivan. Takratni uradni naziv obrti je bil Ključavničarstvo Lovec Ivan s.p. Proizvodnji program je obsegal izdelavo elektro omaric, cistern za kurilno olje in izdelavo lažjih kovinskih konstrukcij.

Zaradi vedno večjega obsega naročil in zahtev odjemalcev po kvalitetnejših izdelkih je bilo potrebno širiti strojni park z namenskimi stroji in orodji za upogibanje in izsekovanje pločevine. Potrebe po dvigu kakovosti proizvodov in ohranjanju zadovoljstva odjemalcev so v letu 1996 pripomogle k posodobitvi lakirnice, saj smo iz mokrega barvanja prešli na prašno barvanje izdelkov.

1988

Začetek

 

Ustanovitev obrti Ključavničarstvo Lovec Ivan s.p. Proizvodnji program je obsegal izdelavo elektro omaric, cistern za kurilno olje in izdelavo lažjih kovinskih konstrukcij.

1992

Nakup opreme

 

Nakup stroja za upogibanje pločevine, stroja za izsekovanje pločevine in novejših varilnih aparatov.

1996

Projekt nove prašne lakirnice

 

Posodobitev lakirnice (iz mokrega barvanja na prašno lakiranje) in povečanje števila zaposlenih v proizvodnji kot tudi v pripravi dela.

1998

Elektro omarice

 

Rast obsega proizvodnje elektro omaric.

1999

Preoblikovanje

 

Prehod iz obrtne, samostojne dejavnosti v družbo z omejeno odgovornostjo pod imenom - KO- LOVEC d.o.o.

2000

Gradnja

 

Pričetek gradnje nove proizvodne hale.

2001

Nakup opreme

 

Nakup novih sodobnih strojev za obdelavo pločevine firme Trumpf: CNC stroj TRUMATIC - 2000 R namenjen razrezu in izseku pločevine; CNC stroj TRUMABEND V 130 za upogibanje pločevine.

2003

ALPETUR - FASTI

 

Pričetek poslovnega sodelovanja z avstrijskim podjetjem ALPETUR – FASTI. Stekla je serijska proizvodnja izdelave sušilcev plastičnih granulatov – vsipnikov.

2004

Certifikati

 

Certifikacijska presoja sistema vodenja kakovosti po SIST EN ISO 9001. Pridobitev zelenega ter zlatega znaka slovenske kakovosti – SQ in oznako CE o skladnosti naših izdelkov.

2005

Selitev

 

Končana izgradnja poslovnega dela hale ter v septembru preselitev v nove, večje ter sodobno opremljene poslovne prostore.

2007

Poplava

 

Zabeležili smo veliko škodo v proizvodnji, tako na materialih, kot tudi na opremi in izdelkih.

2008

Nakup opreme

 

Investicija v nakup novega prebijalnega stroja TRUPUNCH 1000, ki nam je omogočili oblikovanje zahtevnejših pločevin in dodatnega nudenja uslug izsekovanja.

2009

Recesija in svečomat

 

Recesija in poslabšanje stanja gospodarstva se je dotaknila tudi našega podjetja, saj so naročila vezana predvsem na avtomobilsko industrijo močno upadla. Da smo zapolnili proizvodnjo smo s podjetjem Jager d.o.o. razvili in patentirali nov izdelek – svečomat.

2010

Proizvodnja raste

 

Pridobili novega odjemalcem za program prašnega barvanja avtomobilskih delov (zglobov), kar je podjetju prineslo svež zagon in nova delovna mesta. V dogovoru z GKN Driveline smo podaljšali linijo prašnega barvanja za pred obdelavo za cca. 15m in dodali, cink fosfatiranje in pasivacijo. Istočasno je naš drugi poslovni partner Farragtech razširil proizvodnjo z novimi izdelki hladilne tehnike in jo uspešno plasiral v svetu ter povečal naročila vsipnikov. S tema - dvema programoma smo v letu 2011 dosegli zelo obetavne rezultate prodaje in presegli vsa naša pričakovanja.

2011

Nov poslovni partner

 

Pričetek poslovanja s podjetjem Letalstvo Farrag d.o.o., kateri se ukvarja s proizvodnjo - žirokopterjev. V našem podjetju smo v ta namen certificirali varilce ter začeli z izdelavo inox konstrukcij za žirokopterje.

2012

Nagrada občine Slovenske Konjice

 

Direktor družbe g. Ivan Lovec prejme najprestižnejše priznanje Občine Slovenske Konjice – zlati konjiški grb. V mesecu septembru smo v okviru sodelovanja na MOS Celje od Obrtne zbornice Slovenije prejeli zlato priznanje za celostno predstavitev dejavnosti.

Menjava kompletne linije prašnega barvanja in nabava novega avtomatskega robota za barvanje podjetja Wagner. S tem smo dosegli kvaliteto in možnost povečanja programa prašnega barvanja ter pozitiven preboj podjetja z novimi možnostmi razvoja v prihodnje.

2013

Nov transformator

 

Postavitev lastne transformatorske postaje.

2014

Nova kotlovnica

 

Zaradi racionalizacije stroškov ogrevanja medijev v pripravi elementov (pranje, demi voda) za barvanje in ogrevanja prostorov s kurilnim oljem, smo se odločili preiti na cenejši energent in tako zgradili kotlovnico na biomaso. Z nakupom novega peskalnega stroja, smo razširili ponudbo, tako da določene elemente pred barvanjem tudi peskamo.

2015

Širitev skladišča

 

Razširitev skladiščnih prostorov za potrebe prašnega barvanja. Nakup CNC stružnice ter tračne žage.

2016

Skladišče

 

Ureditev regalnega skladišča z regalnim viličarjem.

2017

Nakup opreme

 

Investicija v nakup novega TRUMPF Laserja.

2018

Nakup nepremičnine

 

Nakup novih poslovnih prostorov na lokaciji Zbelovo 33A.

2019

Obnova nepremičnine

 

Začetek obnove poslovnih in proizvodnih prostorov na lokaciji Zbelovo 33A ter pričetek izgradnje integriranega sistema vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem.

2020

Certificiranje

 

Certificiranje sistema ravnanja z okoljem, skladno s standardom SIST EN ISO 14001:2015.

2021

CNC obdelava

 

Pridobitev novega ključnega kupca na CNC obdelavi.

2022

Investicije

 

Investicija v digitalno prenovo in posodobitev programske opreme.

2023

Investicije

 

Investicija in zagon sončne elektrarne instalirane moči 136kW.