• Zbelovo 49 b, 3215 Loče
 • 03 757 28 30
 • pkovse@ko-lovec.si

O podjetju

 

Začetki podjetja KO-LOVEC d.o.o. segajo 30 let nazaj v leto 1988. Ustanovitelj in začetnik samostojne obrti na današnji lokacij je bil sedanji direktor Lovec Ivan. Takratni uradni naziv obrti je bil Ključavničarstvo Lovec Ivan s.p. Proizvodnji program je obsegal izdelavo elektro omaric, cistern za kurilno olje in izdelavo lažjih kovinskih konstrukcij.

Zaradi vedno večjega obsega naročil in zahtev odjemalcev po kvalitetnejših izdelkih je bilo potrebno širiti strojni park z namenskimi stroji in orodji za upogibanje in izsekovanje pločevine. Potrebe po dvigu kakovosti proizvodov in ohranjanju zadovoljstva odjemalcev so v letu 1996 pripomogle k posodobitvi lakirnice, saj smo iz mokrega barvanja prešli na prašno barvanje izdelkov.

V letu 1999 smo se iz obrtne samostojne dejavnosti reorganizirali v družbo z omejeno odgovornostjo pod imenom KO-LOVEC d.o.o. proizvodnja, storitve, prevozništvo.

Posledično se je večalo število odjemalcev kakor tudi njihove potrebe in zahteve ter obseg del. V ta namen smo v letu 2000 pričeli z izgradnjo nove proizvodne hale.

Že v decembru 2001 smo v delu nove proizvodnje hale, namenjenemu CNC strojem, postavili dva povsem nova sodobna stroja za obdelavo pločevine firme Trumpf.

 • CNC stroj TRUMATIC 2000 R je namenjen razrezu pločevine, za izseke različnih oblik v pločevino, rezanju navojev…
 • CNC stroj TRUMABEND V 130 za upogibanje pločevine

Z nakupom omenjenih strojev smo znatno povečali kakovost proizvodov, skrajšal se je izdelavni čas in s tem se je povečal tudi obseg proizvodnje.

V letu 2003 smo začeli poslovno sodelovati z avstrijskim podjetjem. Stekla je serijska proizvodnja izdelave sušilcev plastičnih granulatov – vsipnikov. Program se je izkazal za zelo uspešnega in perspektivnega.

Od leta 2004 imamo vzpostavljen sistem vodenja kakovosti ISO 9001:2008, kar je podjetju doprineslo večji ugled, razpoznavnost ter možnost pridobitve zahtevnejših odjemalcev. Pridobili smo tudi zeleni ter zlati znak slovenske kakovosti – SQ in oznako CE o skladnosti naših izdelkov.

Leta 2005 je bila končana izgradnja poslovnega dela hale in v mesecu septembru smo se preselili v nove, večje ter sodobno opremljene poslovne prostore.
Trend povpraševanj, proizvodnje, število zaposlenih in novih odjemalcev, se je z leti večal. Proizvodnja vsipnikov je naraščala, zato smo v letu 2007 na severni strani poleg obstoječe hale postavili novo halo, namenjeno proizvodnji vsipnikov in izdelkov iz inox pločevine. V sklopu te hale delujeta tudi elektro in pneumatska delavnica.
Septembra istega leta so naše kraje, med njimi tudi naše proizvodne prostore in opremo prizadele velike poplave. Škoda v proizvodnji je bila zelo velika, tako na materialih, kot tudi na opremi in izdelkih. Kljub vsemu smo se potrudili, težave premagali in pozitivno gledali v prihodnost.

Ker so naročila narekovala tehnološko posodobitev, smo v letu 2008 investirali v nakup novega prebijalnega stroja TRUPUNCH 1000, ki nam je omogočil oblikovanje zahtevnejših pločevin in dodatnega nudenja uslug izsekovanja.
Leta 2009 sta se recesija in poslabšanje stanja gospodarstva dotaknila tudi našega podjetja, saj so naročila vezana predvsem na avtomobilsko industrijo močno upadla (vsipniki).
Da smo zapolnili proizvodnjo smo začeli z iskanjem novih odjemalcev in novih proizvodnih programov. S podjetjem Jager d.o.o. smo s skupnimi močni razvili in patentirali nov izdelek – svečomat, katerega je javnost dobro sprejela, saj smo jih v letu 2010 izdelali in prodali okoli 150 kos za domači in tuji trg.

Poslovno priložnost smo v letu 2010 dobili z novim odjemalcem ter programom prašnega barvanja avtomobilskih delov (zglobov), kar je podjetju prineslo svež zagon in nova delovna mesta. V dogovoru z GKN Driveline smo podaljšali linijo prašnega barvanja za predobelavo za cca. 15m in dodali razmaščevanje ter pranju še cink fosfatiranje in pasivacijo. S tem se je zagotovil zelo kvaliteten oprijem barve in dodatna zaščita materiala. Postavili so tudi novo kabino za nanos barve z avtomatskimi pištolami in s tem ustregli zelo zahtevnim standardom v avtomobilski industriji.

Istočasno je naš drugi poslovni partner Farragtech razširil proizvodnjo z novimi izdelki hladilne tehnike in jo uspešno plasiral v svetu ter povečal naročila vsipnikov. S tema dvema programoma smo v letu 2011 dosegli zelo obetavne rezultate prodaje in presegli vsa naša pričakovanja.
Leto 2011 je bilo zelo zanimivo, saj smo začeli sodelovati s podjetjem Letalstvo Farrag d.o.o., kateri se ukvarja z proizvodnjo žirokopterjev. V našem podjetju smo v ta namen certificirali varilce ter začeli z izdelavo inox konstrukcij za žirokopterje.

Ponosni smo, da je bil naš trud zaznan in opažen, saj je v juniju 2012 naš direktor Ivan Lovec prejel najprestižnejše priznanje Občine Slov. Konjice - zlat konjiški grb.
V mesecu septembru pa smo v okviru sodelovanja na MOS Celje od Obrtne zbornice Slovenije prejeli zlato priznanje za celostno predstavitev dejavnosti.

 Ko-Lovec - O nasDEJAVNOST PODJETJA KO-LOVEC d.o.o.

 • Naš proizvodnji program obsega :
 • izdelavo raznih kovinskih omar za potrebe elektroindustrije :
 • prostostoječe omare,
 • omarice v podometni in nadometni izdelavi,
 • komandne pulte in telekomunikacijske omarice,
 • izdelavo in montažo kovinskih ogrodij in pločevinastih zaščit za razne obdelovalne stroje
 • praškasto barvanje oz. plastificiranje pločevine in raznih kovinskih izdelkov
 • razrez, izsekovanje in krivljenje pločevine s CNC stroji
 • izdelavo sušilcev – dozatorjev granulatov /vsipniki
 • opravljanje prevoznih storitev doma in v tujini do 3200 kg
 Ko-Lovec - O nas - Organigram Ko-Lovec - O nas - Politika poslovanja

S povečevanjem avtomobilske proizvodnje v svetu, je tudi naš odjemalec povečal potrebe po prašnem barvanju avtomobilskih delov. Zaradi močnega povečanja potreb in zahtev, smo v septembru 2012 zamenjali kompletno linijo prašnega barvanja in kupili nove avtomatske robote za barvanje podjetja Wagner. S tem smo dosegli kvaliteto in možnost povečanja programa prašnega barvanja ter pozitiven preboj podjetja z novimi možnostmi razvoja v prihodnje.